Historie van de kerk

Geschiedenis van de kerk

Het oudste gedeelte van de kerk van Vierhuizen is romaans en is waarschijnlijk halverwege de 12e eeuw gebouwd. Rond 1400 werd er een vierkant, gotisch koor tegen de kerk aangebouwd; de sporen van aanhechting zijn nog steeds zichtbaar in de muren. De oorspronkelijke recht gesloten kerk met drie traveeën verkeerde na de Reductie van Groningen (1594) in slechte staat. In 1640 werd er dan ook ingrijpend verbouwd: grote rondboogvensters werden ingebroken in de noord-, oost- en zuidwanden en de west- en oostgevel werden versterkt met zware steunberen. Het pleisterwerk, aangebracht in 1869, werd in 2007 tijdens een restauratie verwijderd en vervangen. Hierdoor kon, op basis van de aanwezigheid van het vele tufsteen, de kerk gedateerd worden halverwege de 12e eeuw.

Een losstaande toren werd in 1839 afgebroken en in 1844 vervangen door een inpandige toren. De toren heeft blinde vensters aan de westzijde en boven de galmgaten zijn de wijzerplaten van het uurwerk uit 1946 aangebracht. Het wapen van het geslacht Lewe bekroont als windvaan de ingesnoerde naaldspits van de toren. De klok werd in 1630 gegoten in opdracht van Anna en Geert Lewe.

De grote rondboogvensters en het licht geschilderde houten tongewelf geven het interieur een heldere uitstraling. Weinig sporen van het verleden zijn nog zichtbaar; de originele scheiding tussen koor en schip is echter nog te herkennen aan twee opgaande pijlers op de noord- en zuidmuur, waarschijnlijk restanten van een triomfboog. De kansel is 17e eeuws, maar alleen de kuip met fraai houtsnijwerk is nog origineel. Onder de lezenaar staat het familiewapen van de Lewe, die in de 17e eeuw het collatierecht bezat. Het huidige Van Oeckelen-orgel stamt uit 1893 en vervangt een orgel uit 1845. In 2006 won het dorp €900.000 in de Bankgiro Loterij, bestemd voor restauratie van de kerk.